เกี่ยวกับเรา

ทุเรียน ได้รับสมญานามว่าราชาแห่งผลไม้ (King of Fruits) เพราะเป็นผลไม้ส่งออกของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีความหอม หวาน มัน อร่อย เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศจีนทุเรียนของเราเลือกใช้เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองแท้ ใช้ความสุกของทุเรียนอยู่ที่ 85-100% นำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดอย่างดีต่อจากนั้นถึงกระบวนการแกะเนื้อที่ต้องใช้ความสะอาดอย่างมากๆ เนื่องจากเราใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ เสร็จแล้วจึงถึงกระบวนการแช่เยือกแข็งเนื้อทุเรียนให้ห้องทำความเย็นที่อุณหภูมิ -40 หลังจากนั้นจัดเก็บในอุณหภูมิ -25 องศา เพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อทุเรียนไว้ให้ดีที่สุด

บริการจัดส่ง

เรามีบริการส่งถึงมือท่าน

บริการจัดส่ง

เรามีบริการส่งถึงมือท่าน

จุดเด่นของเรา

เนื้อทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษสำหรับส่งออกรับรองความอร่อย โดยการคัดสรรทุเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบถึงเปอร์เซ็นต์ความสุกของทุเรียน

  • Keep Temp -25

  • คัดสรรวัตถุดิบมีคุณภาพความสุก 85-100%

  • ตรงตามสายพันธุ์

  • สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

  • โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP, TAS 9046, TAS 9024, TAS 9023, เลข อย.

  • มีใบอนุญาติผลิต - ส่งออก สามารถส่งออกในนามบริษัทได้เลย

  • ราคาส่ง ขายได้กาไร

  • มีบรีการขนส่ง ปลอดภัย ตรงเวลา

ทุเรียนแปรรูปได้หลายรูปแบบ

ALL RIGHTS RESERVED © 2022M BIZ GRAND

DESIGN by

More Information