เนื้อทุเรียนแช่แข็ง

เนื้อทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษสำหรับส่งออกรับรองความอร่อย โดยการคัดสรรทุเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบถึงเปอร์เซ็นต์ความสุกของทุเรียน ที่รับเข้าโรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะลูกทุเรียนที่ตัดไม่ได้เปอร์เซ็นต์ความสุก พูดง่ายๆคือทุเรียนอ่อน เพื่อให้ได้แต่เนื้อทุเรียนที่สุกแก่เต็มที่ เนื้อหวาน หอม อร่อย มีหลายรูปแบบเนื้อล้วนไม่แกะเม็ด  เนื้อล้วนแกะเม็ด และเนื้อทุเรียนปั่นแช่แข็ง

ทุเรียนแช่เข็งพร้อมเม็ด

ข้อดี

 • ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 • นำไปแปรรูปได้หลายรูปแบบ

 • แกะเมล็ดออกง่าย

 • สามารถรับประทานได้เลย

 • เราจัดเก็บอย่างดีจึงมีความสด   อย่างมาก

 • ราคาถูก

ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด

ข้อดี

 • ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 • ไม่ต้องแกะเม็ดสะดวกต่อการแปรรูป

 • สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนม

 • เพิ่มความสะดวกต่อกระบวนการผลิตเมื่อนำไปเป็น ส่วนประกอบของอาหารและขนม

ทุเรียนปั่น

ข้อดี

 • ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 • เนื่องจากแปรรูปโดยการปั่นมาแล้วจึงสามารถ
  นำไปแปรรูปต่อได้ง่าย

 • สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนม

 • เราใช้ทุเรียนคุณภาพดีมาปั่น ดังนั้นทุเรียนปั่นของ
  เราจึงเป็นวัตถุดิที่ดีเยี่ยม

ทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก

ข้อดี

 • ทุเรียนมีความสดมาก

 • สะดวกต่อการขนส่ง

 • เหมาะแก่การเป็นของฝาก

ALL RIGHTS RESERVED © 2022M BIZ GRAND

DESIGN by

More Information