ทุเรียนแช่เข็งพร้อมเม็ด
ทุเรียนแช่เข็งพร้อมเม็ด
ทุเรียนแช่เข็งพร้อมเม็ด
ทุเรียนแช่เข็งพร้อมเม็ด
ทุเรียนแช่เข็งพร้อมเม็ด
ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด
ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด
ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด
ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด
ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด
ทุเรียนปั่น
ทุเรียนปั่น
ทุเรียนปั่น
ทุเรียนปั่น

เนื้อทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษสำหรับส่งออกรับรองความอร่อย โดยการคัดสรรทุเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบถึงเปอร์เซ็นต์ความสุกของทุเรียน ที่รับเข้าโรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะลูกทุเรียนที่ตัดไม่ได้เปอร์เซ็นต์ความสุก พูดง่ายๆคือทุเรียนอ่อน เพื่อให้ได้แต่เนื้อทุเรียนที่สุกแก่เต็มที่ เนื้อหวาน หอม อร่อย มีหลายรูปแบบเนื้อล้วนไม่แกะเม็ด  เนื้อล้วนแกะเม็ด และเนื้อทุเรียนปั่นแช่แข็ง

เนื้อทุเรียนแช่แข็ง

ทุเรียนแช่เข็งพร้อมเม็ด

ข้อดี
1. ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. นำไปแปรรูปได้หลายรูปแบบ
3. แกะเมล็ดออกง่าย
4. สามารถรับประทานได้เลย
5. เราจัดเก็บอย่างดีจึงมีความสด

   อย่างมาก
6. ราคาถูก

ทุเรียนแช่แข็งไร้มล็ด

ข้อดี
1. ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. ไม่ต้องแกะเม็ดสะดวกต่อการแปรรูป
3. สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนม
4. เพิ่มความสะดวกต่อกระบวนการผลิตเมื่อนำไปเป็น    ส่วนประกอบของอาหารและขนม

ทุเรียนปั่น

ข้อดี
1. ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. เนื่องจากแปรรูปโดยการปั่นมาแล้วจึงสามารถ
นำไปแปรรูปต่อได้ง่าย
3. สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนม
4. เราใช้ทุเรียนคุณภาพดีมาปั่น ดังนั้นทุเรียนปั่นของ
เราจึงเป็นวัตถุดิที่ดีเยี่ยม

ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด
ทุเรียนแช่แข็งไร้เมล็ด

ทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก

1. ทุเรียนมีความสดมาก

2. สะดวกต่อการขนส่ง

3. เหมาะแก่การเป็นของฝาก

冻结的 榴莲 优质新鲜榴莲. 随时送货 , 冷冻水果等
Mbiz Grand Frozen Fruits

ทุเรียน
แช่แข็ง

เราขายทุเรียนแช่แข็งคุณภาพ
พร้อมที่จะจัดส่ง

Durian freeze the balls
Durian freeze the balls
Durian freeze the balls
Durian freeze the balls
Durian freeze the balls
榴莲冻结球