ทุเรียนแช่แข็ง    (390)

ส่งออกทุเรียน      (90)

ทุเรียนส่งออก   (140)

ทุเรียนส่งออกต่างประเทศ    (20)

ส่งออกทุเรียนไปจีน    (90)

frozen durian (170)

mango frozen (40)

durian frozen (20)

dried longan (320)

durian thailand (390)

冷冻水果等

冻结的 榴莲

冷冻榴莲肉质种子

所有速冻品

搅拌后榴莲肉

 

冻结的 榴莲 优质新鲜榴莲. 随时送货 , 冷冻水果等
Mbiz Grand Frozen Fruits

ทุเรียน
แช่แข็ง

เราขายทุเรียนแช่แข็งคุณภาพ
พร้อมที่จะจัดส่ง