แบบฟอร์มการติดต่อ

Edit Post Title

Edit Post Text

...
...
冻结的 榴莲 优质新鲜榴莲. 随时送货 , 冷冻水果等
Mbiz Grand Frozen Fruits

冻结的

榴莲

优质新鲜榴莲. 随时送货

ทุเรียน
แช่แข็ง

เราขายทุเรียนแช่แข็งคุณภาพ
พร้อมที่จะจัดส่ง

ทุเรียน ได้รับสมญานามว่าราชาแห่งผลไม้ (King of Fruits) เพราะเป็นผลไม้ส่งออกของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีความหอม หวาน มัน อร่อย เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศจีนทุเรียนของเราเลือกใช้เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองแท้ ใช้ความสุกของทุเรียนอยู่ที่ 85-100% นำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดอย่างดีต่อจากนั้นถึงกระบวนการแกะเนื้อที่ต้องใช้ความสะอาดอย่างมากๆ เนื่องจากเราใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ เสร็จแล้วจึงถึงกระบวนการแช่เยือกแข็งเนื้อทุเรียนให้ห้องทำความเย็นที่อุณหภูมิ -40 หลังจากนั้นจัดเก็บในอุณหภูมิ -25 องศา เพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อทุเรียนไว้ให้ดีที่สุด

Frozen

Durian Flesh

Quality Frozen Durian Flesh. Ready for delivery

Durian freeze the balls
Durian freeze the balls
Durian freeze the balls
Durian freeze the balls
Durian freeze the balls
榴莲冻结球